A.V. Gavrilin (Giprovostokneft OAO),

S.N. Perov, Doctor of Technical Science,

Yu.V. Skvortsov, Candidate of Technical Science

(Samara State Aerospace University named after Academician S.P. Korolev)

 

ASSESSMENT OF TWO-PHASE FLOW EFFECT ON THE LOADING, STRENGTH AND SAFETY OF A PIPELINE SYSTEM

 

The work is devoted to analysis of stressed-and-strained state and vibration strength of pipeline systems in case of two-phase (plug) flow of the pumped product.

 

Key words: pipeline system, two-phase flow, vibration strength, destruction mechanism, surface fracture, viability.

 

Literature

 

1.  Gavrilin, A.V., Perov, S.N., Skvortsov, Yu.V. Otsenka vliyaniya dvukhfaznogo potoka na parametry nagruzheniya truboprovodnoy sistemy (Two-phase flow influence on the parameters of the pipeline system loading) // Energoeffektivnost. Problemy i resheniya. Materialy devyatoy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 21 October 2009. Ufa, 2009, pp. 91-93.

2.  RTM 38.001-94. Ukazaniya po raschetu na prochnost i vibratsiyu tekhnologicheskikh stalnykh truboprovodov (Instruction for the process steel pipeline strength and vibration calculations). Moscow: VNIPIneft, 1995, 112 p.

 

The authors

 

Gavrilin Andrey V.

Giprovostokneft OAO

Deputy Chief Engineer

443041, Samara, ul. Krasnoarmeyskaya, build. 93,

tel: (846) 276-24-20

e-mail: Andrey.Gavrilin@giprovostokneft.ru

Perov Sergey N., Doctor of Technical Science

Samara State Aerospace University

named after Academician S.P. Korolev

Professor of Strength of Aircraft Structures Department

443086, Samara, Moskovskoye shosse, 34

tel: (846) 267-45-20

e-mail: perov@imi-samara.ru

 

Skvortsov Yuriy V., Candidate of Technical Science

Samara State Aerospace University

named after Academician S.P. Korolev

Associate Professor of Strength of Aircraft Structures Department

443086, Samara, Moskovskoye shosse, 34

tel: (846) 267-45-20

e-mail: proch@ssau.ru