TRENCHLESS METHOD OF RUPTURED UNDERGROUND PIPELINE RECOVERY

 

Background

Trenchless methods of ruptured underground pipeline recovery are in use all over the world, especially in civil constructions. It is not applied in the oil and gas industry because of absence of the necessary materials, documentation and experimental studies. 

Aims and Objectives

To provide the analysis of the ruptured underground pipeline recovery method based on formation of internal protecting film, to test the new material according to the oil and gas pipelines.

Methods

Laboratory studies of physical and chemical properties of the materials used for internal film formation. 

Results

By means of laboratory and experimental studies of the physical and chemical properties of the materials there were developed new materials and technologies of recovery of the ruptured underground pipelines using polymer tubing treated by epoxide compound. Operating experience of such recovered pipelines has shown their reliability. Thus, this technology is recommended to be applied on the pipelines used for corrosive substances.

 

Key words: trenchless recovery, pipeline, flexible tubing, epoxide compound, chemical stability, antifriction properties, abrasive work, rupture stress, elasticity modulus, deformation, hardness, formed block, flange.

 

Literature

1. Agapchev V.I., Fattakhov M.M. Novyye tekhniko-ekonomicheskiye resheniya pri vosstanovlenii truboprovodov neftegazovoy infrastruktury sovre-mennymi bestransheynymi tekhnologiyami // Nefty i gaz (New Technical and Economic Solutions of Restoring Oil-and-Gas Infrastructure Pipelines Using Modern Trenchless Techniques // Oil and Gas). Kiev, 2005.

No. 7. P. 66-70.

2. Gumerov A.G., Bazhaykin S.G., Siraev A.G., Gumerov A.K., Zagrebelynyy V.G., Sivokony I.S., Kichenko S.B. Vosstanovleniye truboprovodov gibkim polimernym rukavom // NTZh «Neftepromyslovoye delo» (Pipeline Restoration Using Flexible Polymer Sleeve // NTZh «Oilfield Business») / VNIIOENG. 2011. No. 2. P. 49-52.

3. Korshunov Yu.V. Bestransheynaya rekonstruktsiya iznoshennykh truboprovodov. Obzor tekhnologiy (Trenchless Reconstruction of Worn Pipelines. Review of Techniques). Moscow: Polimergaz, 2000. No. 4. 20 p.

4. Khramenkov S.V., Primin O.G., Orlov V.A. Bestransheynyye metody vosstanovleniya truboprovodov: uchebnoye posobiye (Trenchless Methods of Pipeline Restoration: Manual). Moscow: Izd-vo «Prima-Press», 2002. 284 p.

5. Rukovodstvo po montazhu trub i fasonnykh chastey s soyedineniyem «RJ» / OAO «LMZ «Svobodnyy sokol» (Instructions for Mounting Pipes and Moulded Elements «RJ» Joint / «LMZ «Free Falcon» OAO). 2011.

6. TU 1461-075-50254094-2011. Truby s rastrubno-zamkovym soyedineniyem «RJ» iz vysokoprochnogo chuguna s sharovidnym grafitom dlya stroitelystva promyslovykh truboprovodov na neftyanykh mestorozhdeniyakh (Pipes with «RJ» Bell-and-Spigot Tool Joint from High-Strength Cast Iron with Spheroidal Graphite for Construction of the Field Pipelines in the Oilfields).

7. TU 8729-007-77693120-2009. Material tekhnicheskiy s polivinil-khloridnym pokrytiyem (Technical Material with PCV Coating).

8. TU 2225-596-11131395-2000. Smola epoksidnaya modifitsirovannaya marki «Epofom-1S» (Modified Epoxy Resin of «Epofom-1C» Type).

9. TU 2423-005-11159873-2000. Metildietanolamin (Methyldiethanolamine).

 

The authors

 

• Alekseyev Aleksey V.

Arkaulovskoye LPU MG Gazprom transgaz Ufa

Deputy Head

Russian Federation, 452484, Republic of Bashkortostan,

Salavatskiy rayon, selo Taymeyevo

tel: (34777) 2-54-89

 

• Gumerov Kabir M., Doctor of Technical Sciences, Professor

Institute of Energy Resourñes Transportation GUP

Head of Field Pipeline Technical Diagnostics Department

Russian Federation, 450055, Ufa, pr. Oktyabrya, 144/3

tel: (347) 284-36-90

 

• Sirayev Ayrat G., Candidate of Technical Sciences

Institute of Energy Resourñes Transportation GUP

Head of Laboratory of Field Pipeline Technical Diagnostics Department

Russian Federation, 450055, Ufa, pr. Oktyabrya, 144/3

tel: (347) 284-36-90