Sh.A. Gafarov, Doctor of Technical Sciences (Ufa State Petroleum Technological University), M.B. Yezhov, Candidate of Technical Sciences (IPF Neftekhimtechnologii OOO), A.A. Nasibullina (BashNIPIneft OOO)

 

EXPERIMENTAL STUDIES OF PVV AND RKD REAGENTS USAGE IN TECHNOLOGY OF COMPLEX TREATMENT AIMED IN CONFORMANCE CONTROL OF INJECTIVITY PROFILE

 

Background

The most important thing in oil and gas development is to provide the uniform water injection through the dividing injection wells. The injectivity profile is non-uniform in the highly permeable watered areas of the reservoir and in the areas with the decreased relative permeability of water based on the existence of remaining film-type oil, air-blown oil, asphalt, resin and paraffin deposits etc.

Aims and Objectives

To investigate the usability of PVV (polymer water all-season reagent) and RKD (reagent for complex treatment) in the technology of complex treatment on the well bottom-hole equipment in order to improve the work of the injection wells.

Results

•   PVV reagent coagulates and forms a gel;

•   RKD reagent dissolves the asphalt, resin and paraffin deposits.

Conclusion

The optimal concentrations of the components were established, which is necessary to coagulate and form a gel on the basis of the PVV reagent.

Moreover, the asphalt, resin and paraffin deposits dissolving ability of the RKD reagent is the highest one.

 

Key words: injection well; bottom-hole equipment; highly permeable areas of the reservoir; asphalt, resin and paraffin deposits.

 

Literature

1.  Muslimov R.Kh. Sovremennyye metody povysheniya nefteizvlecheniya: proyektirovaniye, optimizatsiya i otsenka effektivnosti: uchebnoye posobiye (Modern EOR methods: Design, Optimization and Evaluation of Effectiveness: Manual). Kazan: Fen, 2005. 668 p.

2. Shipilov A.I., Krutikhin Ye.V., Kudrevatykh N.V., Mikov A.I. Novyye kislotnyye sostavy dlya selektivnoy obrabotki karbonatnykh porovo-treshchinovatykh kollektorov // Neftyanoye khozyaystvo (New Acid Compositions for Selective Treatment of Carbonate Porous-Fractured Reservoirs // Oil Industry). 2012. No. 2. P. 80-83.

3. Khasanov M.M., Ismagilov T.A., Mangazeev V.P. et all. Primeneniye sshitykh polimerno-gelevykh sostavov dlya povysheniya nefteotdachi // Neftya-noye khozyaystvo (Use of Cross-Linked Polymer-Gel Compositions for Oil Recovery Enhancement // Oil Industry). 2002. No. 2. P. 110-112.

4.  Tronov V.P. Mekhanizm obrazovaniya smoloparafinovykh otlozheniy i boryba s nimi (Mechanism and Control of Tar-Wax Accumulation). Moscow: Nedra, 1970. 192 p.

5.  Maryin V.I. et all. Khimicheskiye metody udaleniya i predotvrashcheniya obrazovaniya ASPO pri dobyche nefti: analiticheskiy obzor (Chemical Methods of ATWD Removal and Control during Oil Recovery: Analytical Review) / V.I. Maryin, V.A. Akchurin, A.G. Demakhin. Saratov: Izd-vo GosUNTs «Kolledzh», 2001. 156 p.

6. Khokhlov N.G., Vagapov R.R., Shagitov Z.M., Mustafin A.S. Udaleniye asfalytosmolistykh veshchestv i parafina iz nefteprovodov NGDU «Yuzharlanneft» // Neftyanoye khozyaystvo (Removal of Asphalt-Tar Substances and Wax from the Oil Pipelines of «Yuzharlanneft» OGPD // Oil Industry. 2006. No. 1. P. 110-111.

7. Ezhov M.B., Nasibullina A.A. Issledovaniye osadkogeleobrazuyushchey sposobnosti reagenta PVV // Neftegazovyye tekhnologii i novyye materialy (Study of PVV Reagent Ability for Sedimentation and Gelling // Oil and Gas Technologies and New Materials). Ufa, 2012. P. 198-201.

8.  STP 03-153. Metodika laboratornaya po opredeleniyu rastvoryayushchey i udalyayushchey sposobnosti rastvoriteley ASPO (Lab Methods of Testing the Dissolving and Cleaning Ability of ATWD Solvents). 2001. 9 p.

 

The authors

 

• Gafarov Shamil A., Doctor of Technical Sciences

Ufa State Petroleum Technîlogical University

Professor of Development and Operation of Oil and Gas Fields Chair

Russian Federation, 450062, Ufa, ul. Kosmonavtov, 1

tel: (347) 243-14-74

 

•Yezhov Mikhail B., Candidate of Technical Sciences

IPF Neftekhimtechnologii OOO

Deputy General Director

Russian Federation, 450045, Ufa, ul. Energetikov, 1

tel: (347) 294-44-94

 

• Nasibullina Alina A.

BashNIPIneft OOO

Engineer

Russian Federation, 450006, Ufa, ul. Lenina, 86/1

tel: (347) 262-43-40

å-mail: Khamidullina-11@mail.ru